Bedrijfsleven

Natuurlijk, we vormen onze leerlingen en studenten zó dat ze een goede set normen en waarden kunnen ontwikkelen, zodat ze niet alleen hun eigen welzijn, maar ook dat van anderen bevorderen en dat ze een humane bijdrage aan de maatschappij leveren.

Maar net zo goed worden ze opgeleid om straks  bij te dragen aan de BV Nederland, of dat nu in het bedrijfsleven of dienstverlening is, dan wel in de zorg, het onderwijs of de kunsten.

Al deze sectoren bieden aan de studenten stageplaatsen, snuffeldagen, trainingsfaciliteiten enzovoort, maar komen ook met  praktijk-opdrachten of gastlessen de scholen in. Daarom zijn ze van zeer groot belang voor de loopbaanoriëntatie en zijn de contacten met scholen en opleidingen idealiter hecht en de lijnen kort.

Bekijk hieronder hoe dat invulling kan krijgen.

Nu veel sectoren een tekort aan arbeidskrachten kennen, presenteren zij zich soms nog nadrukkelijker bij de opleidingen.

Het is aan de LOB-specialisten om voor iedere leerling of student de oriëntatie op de mogelijkheden evenwichtig en reëel te laten zijn, opdat die straks een zelfgekozen werkplek bezet waar de kans op een gelukkig arbeidsbestaan maximaal is.