Bedrijfsleven

Samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is noodzakelijk omdat we niet zonder elkaar kunnen. De toekomstige werknemers worden opgeleid door het onderwijs. Om de aansluiting goed te laten verlopen, is het van belang dat jongeren regelmatig kennis maken met het bedrijfsleven. Jongeren moeten kunnen ontdekken welke passie in ze zit en welke kwaliteiten ze verder moeten ontwikkelen. Door stage, snuffeldagen, gastlessen en praktijk-opdrachten kunnen jongeren hun drijfveren ontdekken.  Het bedrijfsleven kan een grote rol spelen bij het inspireren van jongeren.

Bekijk hieronder hoe dat invulling kan krijgen.

Vanuit het onderwijs zullen we loopbaangesprekken voeren met het doel om te reflecteren op  op ervaringen met werk. Door het voeren van loopbaangesprekken ontwikkelt de jongere loopbaancompetenties en krijgt beetje bij beetje een steeds duidelijker beeld van zichzelf, van vervolgopleidingen en werk. Hiermee ontwikkelt hij/zij een arbeidsidentiteit. Op deze manier leert de jongere, nu en in de toekomst, loopbaankeuzes te maken.

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. Die ontvangen zij via de Subsidieregeling praktijkleren. De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten. De regeling geldt sinds 1 januari 2014 en geldt tot en met 2023.