Mentor/Docent

Als mentor en docent heb je een belangrijke rol in het LOB-proces van de jongeren. Bij het ontwikkelen van een loopbaanperspectief leert een jongere over zichzelf in relatie tot zijn/haar toekomstige school of werk. Deze ontwikkeling wordt gevoed door het opdoen van praktijkervaringen en de reflectie daarop. Een loopbaangerichte leeromgeving kent de volgende elementen: – praktijkgericht (kunnen ervaren) – dialogisch (kunnen praten over ervaringen en keuzes) – vraaggericht (oefenen om kleinere keuzes te maken). Het kenmerk van een loopbaangerichte leeromgeving is dat deze elementen in samenhang georganiseerd zijn.

Mentoren zijn niet alleen essentieel voor het stimuleren of bewaken of leerlingen voldoende aandacht geven aan loopbaanoriëntatie, maar ook om in hun gesprekken de leerlingen te laten reflecteren en daarmee betekenis te laten geven aan opgedane ervaringen en zo te laten ontdekken waar hun drive ligt. Zonder reflectie is een ervaring, welke dan ook, van veel minder waarde en jongeren hebben hier richtlijnen en hulp bij nodig.

Mayke de Jong (CSW): ‘Het doel is dat LOB vanaf leerjaar één ondersteund wordt. Dat lukt niet als een decaan of mentor het in z’n eentje doet, je hebt iedereen in de organisatie nodig. Op alle niveaus en in alle lessen kun je de praktijk meer de school in halen, en de nadruk meer leggen op ‘leren door ervaren’. Het is ook helemaal niet zo ingewikkeld. Vaak zijn de opdrachten er al, en hoef je ze alleen te herschrijven om er een LOB-perspectief in te brengen. Moeten de leerlingen bij Engels of Frans een zakelijke mail schrijven? Maak er dan bijvoorbeeld van dat de leerling stage wil lopen bij een bedrijf. Of koppel de opdracht aan een bezoek aan een camping, waar veel Duits gesproken wordt. De kennis koppelen aan een praktische situatie, dat gaat eigenlijk om een verandering van mindset’.

 Dus niet alleen tijdens de lessen over LOB, maar in alle lessen, dus ook bij wiskunde. ’Zo’n praktische les is leuk voor de docent wiskunde, maar natuurlijk vooral voor de leerlingen,’ zegt ze. ‘Op deze manier gaat de stof leven.’

LOB in het havo, vwo en hbo

LOB in het vmbo en mbo

Website Youngworks