Decaan

De hoofdtaak van een decaan, ook wel LOB-specialist genoemd, is het stimuleren van een goede oriëntatie op de loopbaan. Naast dat stimuleren adviseert de decaan leerlingen/studenten en hun ouders bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep, maar ook bij verwante zaken als studiefinanciering of een tussenjaar.

De decaan beschikt over een groot aantal, veelal digitale hulpmiddelen, waaronder schoolgebonden LOB-tools als Intergrip, DeDecaan-net of Qompas, maar ook daar los van staande beroepsinteresse- en andere tests.

De decaan verzorgt in samenwerking met klassenmentoren of LOB-coaches voorlichtingslessen en ouderavonden, spreekt met individuele leerlingen/studenten op belangrijke keuzemomenten en stimuleert hen deel te nemen aan open dagen, meeloopdagen/proefstuderen of andere voorlichtingsactiviteiten van vervolgopleidingen. Ten slotte is de decaan binnen de eigen school een belangrijke voortrekker in het continu benadrukken van het belang van LOB en in de handhaving en verbetering van de kwaliteit ervan.

Hoe doen deze decanen dat?

In elke regio bestaan er per schoolsoort decanenkringen waarin decanen zich hebben georganiseerd om te kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. In Zeeland betreft het kringen voor havo/vwo, mavo/vmbo en mbo, zie contactgegevens.

Overkoepelende  landelijke vereniging: www.nvs-nvl.nl.

Een landelijk projectteam kan ingezet worden om alle scholen te helpen met LOB, het Expertisepunt LOB.

Voor arbeidsmarktinformatie en LOB, klik hier

Informatie over THOP traject: klik hier