Decaan

De hoofdtaak van een decaan, ook wel LOB-specialist genoemd, is het stimuleren van een goede oriëntatie op de loopbaan. Hij of zij werkt op het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs en is daarnaast vaak docent.

Naast dat stimuleren adviseert de decaan leerlingen/studenten en hun ouders bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep, maar ook bij verwante zaken als studiefinanciering of een tussenjaar.

De decaan beschikt over een groot aantal, veelal digitale hulpmiddelen, waaronder schoolgebonden LOB-tools als Intergrip, DeDecaan-net of Qompas, maar ook daar los van staande beroepsinteresse- en andere tests.

De decaan verzorgt in samenwerking met klassenmentoren of LOB-coaches voorlichtingslessen en ouderavonden, spreekt met individuele leerlingen/studenten op belangrijke keuzemomenten en stimuleert hen deel te nemen aan open dagen, meeloopdagen/proefstuderen of andere voorlichtingsactiviteiten van vervolgopleidingen.

Ten slotte is de decaan binnen de eigen school een belangrijke voortrekker in het continu benadrukken van het belang van LOB en in de handhaving en verbetering van de kwaliteit ervan.

Hoe doen deze decanen dat?

 

In elke regio bestaan er per schoolsoort decanenkringen waarin decanen zich hebben georganiseerd om te kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. In Zeeland betreft het kringen voor havo/vwo, mavo/vmbo en mbo.

Overkoepelend bestaan er twee landelijke verenigingen:
De Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders; deze richt zich vooral op loopbaanbegeleiding en aansluiting met het vervolgonderwijs. Zie www.vvsl.nl.

De Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders, die zich meer richt op leerlingbegeleiding en -zorg. Zie www.nvs-nvl.nl.

Gelukkig dringt het belang van LOB tot steeds meer bestuurslagen door, wat o.a. tot faciliteiten voor decanen en loopbaancoaches heeft geleid als het LOB-expertisepunt.