Ouder

Ouders onderschatten nogal eens hoe groot hun invloed is op de studiekeuze van hun kind. Dat maken ze wellicht op uit de tamme of zelfs afwerende reacties, maar uit onderzoek komt keer op keer naar voren dat ouders op dit gebied zelfs de belangrijkste ‘influencers’ zijn. Hun ervaring in de volwassen wereld van werk en inkomen wordt blijkbaar op waarde geschat.

Studie- en beroepskeuzes hebben grote en langdurige consequenties en het brein van jongeren is nog onvoldoende gerijpt om die te kunnen overzien. Het is daarom van belang dat ouders zich betrokken tonen bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van hun kinderen. Wie hun vragen, twijfels en ideeën serieus neemt zonder zelf in te vullen of zelfs dwingend te sturen, draagt eraan bij dat ze de juiste keuzes leren maken, wat hun kansen op de arbeidsmarkt en op een gelukkig leven vergroot.

Ouders kunnen daarnaast een positieve rol spelen in de loopbaanondersteuning door ouderavonden en loopbaangerichte voortgangsgesprekken bij te wonen. De school kan ouders ook betrekken bij LOB door hen samen met hun kind thuisopdrachten te laten maken. Zo raken ze beter op de hoogte van zijn of haar loopbaantraject en groeien ze mee met het beeld dat hun kind over de toekomst ontwikkelt.

Aanvullende informatie

Webinar om ouders havo/vwo leerlingen te helpen met studiekeuze

Informatie voor ouders van (aanstaande) studenten:  website Wageningen University & Research (opent in nieuw venster)