Initiatiefnemers: het Zeeuwse mbo en havo/vwo

Dit initiatief project is voortgekomen door de samenwerking tussen alle Zeeuwse vo, mbo en hbo scholen en de opdrachtgever is het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO). De Zeeuwse vo-, mbo- en hbo-instellingen stellen zich in het Zeeuws Regionaal Ambitieplan ten doel om het
doorstroomsucces van vo/mbo naar het hbo te vergroten. Deze doelstelling past prima in de ambitie om binnen de instellingen een LOB-cultuur te gaan realiseren.